Turisztikai technikus
(tagozatkód emelt angol óraszám: 5005)
(tagozatkód emelt német óraszám: 5006)

Kiknek ajánljuk?

​Ajánlott azok számára, akik életpályájukat a turizmus, vendéglátás területén képzelik el, szívesen mutatják be Magyarországot és a nagyvilágot az érdeklődőknek.

tur1.png
tur2.png
tur3.png
turizmus.jpg

Idegenforgalmi szakember, aki turisztikai vállalkozásokban végez szervezési, idegenvezetési, értékesítési, ügyintézői, információs munkát, miközben magas szinten kommunikál a vendégekkel, partnerekkel, munkatársakkal.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Jó kommunikáció szóban és írásban, érdeklődő, nyitott, vállalkozó szellemű beállítottság,

szervező-, kezdeményező- és együttműködőképesség, nyelvérzék.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

  • széleskörű szakmai tudással és általános műveltséggel rendelkezik;

  • ismeri és betartja a protokoll és az etikett szabályait;

  • magas szinten kommunikál szóban és írásban, magyar és idegen nyelven, információt nyújt;

  • tisztában van az idegenforgalom szerkezetével, fontosságával, hogy jelentős mértékben járul hozzá a gazdaság élénkítéséhez;

  • ismeri a vonatkozó törvényeket, az írott és íratlan szabályokat, képes követni a változásokat;

  • kezeli a digitális technikát, ismeri a szakmai szoftvereket;

  • átlátja a turisztikai vállalkozásban előforduló munkafolyamatokat;

  • utasítások, iránymutatás alapján, később önállóan képes a szállodai, irodai, utazási irodai területen a szervezői, ügyintézői, referensi, tájékoztatási, hostess és idegenvezetői munka elvégzésére, tapasztalatszerzés után vezetővé tud válni.