A KÖZGAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMBAN

650 tanuló kezdte meg a 2017/2018-As tanévet. A 9. évfolyamon három  osztályt tudtunk indítani, amely osztályokban négy ágazat szerint képezzük a diákokat:

Közgazdasági ágazat

Közlekedési ágazat

Ügyviteli ágazat

Informatika ágazat

 

9-12 évfolyamon érettségire és továbbtanulásra készítjük fel a tanulókat, az érettségivel OKJ-s végzettséget is szereznek. A 13-14. évfolyamon szakmai képzés folyik. A szakképző évfolyamokon  az alábbi képzések vannak: logisztikai és szállítmányozási ügyintéző, vállalkozási és bérügyintéző és pénzügyi-számviteli ügyintéző, esti munkarendű képzésen mindezek mellett vállalkozási mérlegképes könyvelő és kis- és középvállalkozások ügyvezetője II.

A készségek, képességek fejlesztésére, illetve a hátrányos helyzet mérséklésére iskolapszichológus     (1 fő), fejlesztő pedagógus (2 fő) segít a tanulóknak, emellett ifjúságvédelmi felelősünk is van.

 

A tantestület képzett pedagógusokból áll, akik néhány kivételtől eltekintve több éve, több 10 éve gyakorolják mesterségüket. Tanári létszám 40 fő, ebből a szakmát tanítók száma 12 közgazdász 4 gyors-gépíró, ügyvitelszakos, 3 informatikus a többi kolléga közismereti tárgyakat oktat. Óraadók is vannak közöttünk, kémia-ének-rajz szakos kollegák jönnek hozzánk.

 

A szülőkkel való kapcsolattartás is lényeges eleme az iskolai életünknek, évente két alkalommal – igény szerint többször is –  fogadóestet és szülői értekezletet tartunk, ahol lehetőség nyílik az iskolát, az osztályközösséget, a diákot érintő problémák együttes, ill. egyéni megbeszélésére.

 

Iskolánkban fontosnak tartjuk valamennyi partnerünk elégedettségét, így legfontosabb partnerünk, a tanulók megfelelő hangulatát. Igyekszünk az alapos képzésre, az emberséges, humánus, korrekt viszony kialakítására, problémakezelésre, olyan programok szervezésére, ahol a kellemes, vidám együttlét erősítheti kapcsolatunkat. Figyelemmel kísérjük fejlődésüket, meghallgatjuk nehézségeiket, amelyeket méltányosan „kezelünk”. Segítjük boldogulásukat, továbbtanulásukat, és örömmel fogadjuk őket, ha visszatérnek intézményünkbe.

Hívj minket:

76-462-274