Tanulói tankönyvtámogatás

 

A tankönyvtámogatás igényléséhez szükséges nyomtatvány letölthető innen.

Nagycsaládos nyilatkozat letölthető innen.

Az ingyen tankönyv jogosultságának igazolása a következő képen történik:

az a. és b. pontokban  meghatározott tanulók esetében a jogosultság igazolásához a szakértői és a rehabilitációs bizottság szakvéleményét kell bemutatni.

Tartósan beteg tanulók esetében elfogadható a tanuló nevére kiállított Magyar Államkincstár által hozott  határozat is a magasabb összegű családi pótlékról.

A c. és d. pontokban szereplő három- vagy többgyermekes családban élő, valamint nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult tanuló esetén a családi pótlék (iskoláztatási támogatás) folyósításáról szóló, egy hónapnál nem régebbi igazolás (bérjegyzék, pénzintézeti számlakivonat vagy postai igazolószelvény) vagy 20. életévét betöltött és nappali tagozatos tanulói jogviszonnyal rendelkező tanuló esetén iskolalátogatási igazolás.
Az e. pontban szereplő rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat szükséges. A határozatnak érvényesnek kell lennie az adott tanév október 1-jén.

Kérjük a tisztelt szülőket, hogy a fénymásolatokat, a postai igazolószelvényt minden esetben aláírásukkal hitelesítsék.

Az igénylőlapokat, igazolásokat Gémesné Székely Enikő tanárnőnek kell bemutatni, leadni.

 

Étkezési díj fizetése

 

Iskolánk tanulói részére a Kun utca 1. szám alatti épületünkben tudunk ebédelési lehetőséget biztosítani. A térítési díj napi 381 Ft. A menzadíj befizetésének határideje: az adott hónap 12. napja.

Az ebéd lemondására a 06-76/462-274-es telefonszámon vagy személyesen az iskola titkárságán van lehetőség. A reggel 9 óráig kapott bejelentéssel a másnapi ebéd mondható le.

 

 

 

Étkezésidíj-kedvezmény igénylése

 

Az igénylőlap letölthető innen.

Kérjük, hogy az igénylők a kitöltött nyomtatványt és a jogosultságot igazoló dokumentumok másolatát a Titkárságra juttassák el.

A kedvezményre jogosultak:

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők,

- három- vagy többgyermekes családban élők (figyelembe kell venni a közös háztartásban élő 18 éven aluli vagy 25 évesnél   fiatalabb valamely oktatási intézmény nappali tagozatán tanulót),

- tartósan beteg vagy fogyatékos tanuló.

A kedvezmény mértéke 50%, az így fizetendő napi térítési díj 162 Ft.

 

Családi pótlék és adókedvezmény igénybe vétele

 

Iskolánk tanulói családi pótlékot és adókedvezményt annak a tanévnek a végéig vehetnek igénybe, amelyben betöltik 20. életévüket. Szakképző évfolyamos tanulóink szülei, vagy saját jogon diákjaink tehát ugyanúgy jogosultak a juttatásra és kedvezményekre, mint alsóbb évfolyamos tanulóink. 

Megszűnik a családi pótlékra való jogosultság, ha a tanuló igazolatlan mulasztásai elérik az 50 órát!