Étkezési díj fizetése

 

Iskolánk tanulói részére a Pázmány utca 2 szám (KÖZGÉ-vel szemben) alatti épületünkben tudunk ebédelési lehetőséget biztosítani. A térítési díj napi 381 Ft. A menzadíj befizetésének határideje: az adott hónap 12. napja. Az ebéd lemondására a 06-76/462-274-es telefonszámon, vagy személyesen az iskola titkárságán van lehetőség. A reggel 8:30 óráig kapott bejelentéssel a másnapi ebéd mondható le.

Étkezésidíj-kedvezmény igénylése

Az igénylőlap letölthető innen.

 

Kérjük, hogy az igénylők a kitöltött nyomtatványt és a jogosultságot igazoló dokumentumok másolatát a Titkárságra juttassák el.


A kedvezményre jogosultak:

  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők,

  • három- vagy többgyermekes családban élők (figyelembe kell venni a közös háztartásban élő 18 éven aluli vagy 25 évesnél   fiatalabb valamely oktatási intézmény nappali tagozatán tanulót),

  • tartósan beteg, vagy fogyatékos tanuló,

  • nevelésbe vett tanuló,

  • utógondozói ellátásban részesülő tanuló.

 

A kedvezmény mértéke 50%, az így fizetendő napi térítési díj 180 Ft.

Családi pótlék és adókedvezmény igénybe vétele

 

Iskolánk tanulói családi pótlékot és adókedvezményt annak a tanévnek a végéig vehetnek igénybe, amelyben betöltik 20. életévüket. Szakképző évfolyamos tanulóink szülei, vagy saját jogon diákjaink tehát ugyanúgy jogosultak a juttatásra és kedvezményekre, mint alsóbb évfolyamos tanulóink. 

Megszűnik a családi pótlékra való jogosultság, ha a tanuló igazolatlan mulasztásai elérik az 50 órát!