Országos elismerésben részesült Tasi Judit!

A Félegyházi Közlöny hasábjain is többször esett már szó Félegyháza népszerű középiskolájában, a Közgében folyó oktatás haladó szemléletéről, az ott tanulók sikereiről. Az intézményben folyamatosan nő a tanulói létszám, a diákok évről évre szebb és szebb eredményeket érnek el. Most az igazgató, Tasi Judit részesült magas elismerésben, amikor a szakképzésért felelős miniszter, dr. prof. Palkovics László Szakképzésért Díjban részesítette, amit évente mindössze tizenöt, a szakképzés terén kiemelkedően tevékenykedő személynek ítélnek oda. A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Kiskunfélegyházi Közgazdasági Technikum igazgatója ennek kapcsán vallott pályájáról.

Kezdeti szárnypróbálgatások


Tasi Judit Zala megyében született, és gyermekkorától vonzotta a pedagógus pálya. Szervezői képességével pedig már az általános- és a középiskolában is kitűnt. Az érettségit követően gazdasági agrármérnöki diplomát szerzett a Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Karán, ahol tanszéki demonstrátorként gyakorlati órákat tartott, és a PhD hallgatók munkájában is segédkezett. Három évig az iskola hallgatói önkormányzatának elnöke volt. Egyetemi feladatai mellett az Országos Hallgatói Önkormányzatban is aktívan részt vett, és az itt szerzett szervezői gyakorlata a későbbiekben is hasznára vált. Kiemelten fontosnak tartotta már akkor is a nyelvismeretet, a folyamatos fejlődés igényét és az iskolai oktatás tartalmának aktualizálását. Még az egyetemi évek alatt részt vett egy Skóciába szervezett szakmai gyakorlaton, a Hobb’s Farm-on. Diplomája megszerzése után a versenyszférában, egy kereskedelmi vállalkozásnál helyezkedett el. Jól érezte magát ebben a feladatkörben, de hiányzott neki valami: továbbra is kereste az emberi és szakmai kiteljesedés lehetőségét, ugyanakkor vágyott gyermeki álmának beteljesedésére, a pedagógusi hivatásra.


Pedagóguspályán


Kiskunfélegyházára a szerelem hozta, férjével költöztek ide ő pedig az akkori Közgazdasági Szakközépiskolában kapott közgazdász tanári állást. Hatalmas tervekkel kezdte el a munkát az újító szemléletű intézményben, ahol az iskolavezetés támogatása mellett végre beteljesíthette életfeladatát. Azóta is ebben az intézményben dolgozik, immár ötödik éve igazgatóként.


A vezető


Tasi Judit a diákok, szülők, pedagógusok és a többi dolgozó szövetségeként tekint az intézményre, akik minden tőlük telhetőt megtesznek a közös célért. Számára a Közgé a kihívások iskolája, ahol minden egyes nap lehet, és kell is tenni valamit. Mint mondja, ebben a tisztségben nem lehet pihenni. Hivatali idejében új tankonyha épült a turisztikai képzés számára, tanraktár szolgálja a logisztikai képzést, a folyamatosan megújuló gép- és szoftverállomány pedig az informatikai oktatást segíti. Azt is fontos eredménynek tartja, hogy az iskola kapuit tágra nyitották az újabb szakképesítésre vágyó felnőttek előtt. Jelenleg is várják az érdeklődőket vállalkozási ügyviteli ügyintézői, logisztikai technikusi, pénzügyi számviteli ügyintézői, vagy éppen a turisztikai technikusi képzéseikre. Az itt tanuló középiskolás tanulók ösztöndíjat kapnak, gyakorlatorientált, naprakész vállalati ismereteket és számos felvételi többletpontot szerezhetnek. Emellett a felnőtt hallgatók részére is kiváló, jól alkalmazható tudást, rugalmas tanítási rendet és vonzó elhelyezkedési lehetőséget kínál az intézmény.


V. B.


Forrás: https://felegyhazikozlony.eu/hirek/23147/orszagos-elismeresben-reszesult-a-kozge-igazgatoja