KOMPLEX TEHETSÉG - PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓKOMPLEX TEHETSÉG

NTP-INNOV-21-033

PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ


A Nemzeti Tehetség Program által kiírt pályázat keretében iskolánk egy olyan innovatív tanulási környezetet kívánt kialakítani a tehetséges diákok számára, amelyek hozzájárultak a matematikai, logikai, kommunikációs és médiaismeretei készségeik komplex fejlesztéséhez. Szakképző intézményként feladatunknak tartjuk, hogy a diákokat minél komplexebb készségek megszerzéséhez segítsük hozzá, hiszen a munkaerőpiacielvárásoknak való megfelelés egy olyan kompetencia mixet vár a tanulóktól, amelyekkel komplex feladatok elvégzésére képesek. A pályázat lehetőséget adott iskolánk számára, hogy olyan új kezdeményezésű tehetséggondozó programokat vezessünk be, amelyek többgeneráció számára is hasznos tudást biztosítanak. Olyan új alkotások szülessenek és olyan tárgyi eszközöket alkalmazzunk, amelyek lehetővé teszik a készségek minél magasabb szintű fejlesztését. A pályázat keretében célunk volt egyrészt a matematikai és logikaigondolkodás fejlesztése, valamint a kommunikációs és médiaismereti készségek fejlesztése.


A pályázat keretében két programot valósítottunk meg:

1.Matematikai, élmény-, felfedezés-, alkotásközpontú program megvalósítása: Szabaduló-szoba megalkotása

A műhelymunka 60 óra vázlatát tartalmazza, melyből két óra mérés (bemeneti és kimeneti).A feladatok azalábbi témakörökhöz kapcsolódtak:

a)Tanulási és tudásszerző képességek

b)Gondolkodási képességek

c)Matematikai szövegértés, szövegalkotás

d)Információk észlelése és feldolgozása: vizuális-, gyakorlati-, matematikai-, beszéd-intelligencia


A műhelymunka feladatai nem csupán egy-egy témakört öleltek fel, komplexebb módon jelentek meg. Az alábbi területeket fejleszti:


•Kognitív funkciók

•Mentális képesség

•Szaknyelv és anyanyelv

•Gyakorlati alkalmazás

•Problémaérzékenység – problémamegoldás

•Érvelés, cáfolás, vitakultúra

•Tanulásiszokások

•Együttműködés


A kreativitás hozzásegít ahhoz, hogy önazonosabb életet élhessünk. Hogy rugalmasan alkalmazkodjunk a váratlan helyzetekhez, hogy képesek legyünk több oldalról megközelíteni „dolgokat”. A kreativitás kíváncsivá tesz. Egy szabaduló szoba megtervezése logikai lépések sorozata. Kiválóan alkalmas egyrészt a problémaérzékenység és a problémamegoldó képességek fejlesztésére, másrészt az együtt gondolkodás, a viták ütköztetése a csapatmunka során további kompetenciákat erősít.


2. Kommunikáció- és médiaismereti, élmény-, felfedezés-, alkotásközpontú program megvalósítása: Vlog készítése A műhelymunka 60 óra vázlatát tartalmazza és a következő témaköröket öleli fel:


-Én-kép-Ilyen vagyok -Önbizalom -Sorsdöntő -Tabu -Logi-sztori -Szimbólumrajz -„Szépbeszéd” -Multimédiás eszközök és programok


Az alábbi területeket fejleszti:


•Kognitív funkciók

•Mentális képesség

•Szaknyelv és anyanyelv

•Gyakorlati alkalmazás

•Problémaérzékenység – problémamegoldás

•Érvelés, cáfolás, vitakultúra

•Együttműködés

•Kreativitás, képzelőerő

•Tájékozottság és médiatudatosság növekedése

•Digitális kompetencia


A kommunikációs tréning hozzásegíti a 21. századi digitális kommunikációban felnövő generációt az egészséges énkép kialakításához. A személyes interakciók hiánya a digitálisbennszülötteket elszigeteli, a gyenge oldalt domborítja ki, melynek kompenzálására kiváló eszköz a tréning. Nem szabad elfelejteni, hogy a „tehetség csak kiindulópont” (Irving Berlin) az önmegvalósításhoz, amely folyamatos gondozásra szorul. A Z generáció tagjait nagymértékben formálják az influencerek pozitív és negatív irányban egyaránt, éppen ezért fontos, hogy megtapasztalják a tréning alatt a médiatudatosságot. A vlog elkészítését a tanulóknak mintegy produkciós iroda munkatársainak kellett elkészíteniük, közösen együttműködve a feladatok kompetenciák szerinti felosztásával.

A pályázatban két kiegészítő tevékenységeket szerveztünk:


1. A szülőket, hozzátartozókat a kommunikációs és médiatevékenység program keretében vontuk be. A kommunikációs tréningkeretében az énkép kialakításánál fontos szempont az otthonról hozott személyiségjegyek megismerése és a családhoz való viszonyuláskérdése. A tréninget 2022. január 25-én, 2*2 órás időintervallumban szerveztük. A tréninget bemutatkozással kezdtük, amelynek keretében DIXIT kártyákat osztottunk ki. Mindenkinek ki kellett választania egy kártyát és ahhoz kapcsolódóan kellett a bemutatkozást elvégezniük. Az én- kép kialakításánál fontos, hogy ki mit gondol rólunk, így mind a szülőkkel, mind a diákokkal kitöltettünk 1-1 tesztet és elemeztük azt. A sorsdöntőjátékkal ütköztettük a generációs különbségekből adódó problémákat, szituációkat. A helyedben én ...... csinálnám című szituációs játékszintén hozzásegítette a generációk közötti különbségek közelítését. A konfliktusok kezelése a 14-20 éves életkorban nagyon fontos, így ilyen jellegű feladatok, szituációk megvalósítását is elvégeztük a tréning folyamán. A szülők pozitívan nyilatkozat a tréningről, és mindenki egyetértett abban, hogy sikerült olyan új módszereket elsajátítani, amelyeket a mindennapi kommunikációjukban is tudnak hasznosítani.


2. Motivációs célt szolgált az egynapos élményszerző tanulmányi kirándulás Szegedre a Rejtélyek Városába. A program alatt a diákok megismerkedhettek élőben egy nyomozással. A Rejtélyek Városa játékát egy ebéddel kötöttük össze, amelynek folyamán a résztvevőknek egy gyilkosságot kellett megoldaniuk. A nyomozás során zárakat kellett kinyitniuk, amelyekben mindig 1-1 információt találtak a résztvevők, így izgalmas játékkal párosult a verseny. Az élmény nemcsak a logikai készségeket fejlesztette, hanem megtanította a résztvevőket a nyomok olvasására is. A tanulmányi utat 2022. május 25-ére szerveztük.Mindig is fontos volt intézményünkben, hogy felfedezzük azokat a módszertanokat, amelyekkel a diákok kompetenciái minél KOMPLEXebb módon fejlődhetnek.


Köszönjük a Nemzeti Tehetség Programnak, hogy támogatták a pályázat megvalósulását!