A Pécsi Tudományegyetem tanárképző partnerintézménye lett a Közgé


Mit nevezünk minőségnek? Mikor tekintünk vissza az úton, hogy hol is járunk: az elején, a közepén, a végén? Talán az a leghelyesebb, ha mindvégig tudjuk hol vagyunk, merre tartunk. A középiskolai oktatás-nevelés is ilyen feladat az iskola számára. Ott kell lenni és a bizalmat kiérdemelni a beiskolázásnál. Hasznossá kell tenni a diákok minden nálunk töltött napját, gondoskodni arról, hogy a végén ne vesszen el számukra az, amiért mellettünk döntöttek. Megszerzett tudásuk, emberi értékeik hasznosulhassanak, későbbi tanulmányaikban, választott hivatásukban boldoguljanak, sikeresek legyenek.

Erre törekszünk mi is, ezért örülünk annak, hogy munkánk fontos elismerésben részesült: a Pécsi Tudományegyetem partnerintézményei közé választotta a Kiskunhalasi SZC Kiskunfélegyházi Közgazdasági Szakgimnáziumát. A Közgé felelős ezentúl városunk tágabb környezetében a tanárszakos egyetemi hallgatók gyakorlati képzéséért. A közös képzés elsőként a történelem és a társadalomismeret területén valósul meg.

Ha tanárokat tanítunk, nekünk is tudnunk kell. A különféle tantárgyak oktatása összefüggő rendszert alkot, ahol az egyik erőssége a többinek is segít, ám a hibák is kihatnak, rontják a jól dolgozók teljesítményét. Ez a siker tehát kötelezettség is egyben. Értékeinket, tudásunkat, ismereteinket folyamatosan bővítve, még jobb minőségben kell átadnunk a jövőben. Az együttműködéssel olyan tudástranszfer valósul meg – nemcsak a tanárképzésben – a Kiskunfélegyházi Közgazdasági Szakgimnázium és a Pécsi Tudományegyetem között, amely bizonyára visszatükröződik majd iskolánk tanulóinak érettségi és felsőoktatási felvételi eredményességében is.

Sikerünk egyben a minket biztató és éltető partnereink: kollégáink, diákjaink, az őket nevelő családok, egész Kiskunfélegyháza sikere. Köszönjük azt a bizalmat és tartalmas együttműködést, ami lehetővé teszi ezt! Jöjjenek el november 29-én következő nyílt napunkra, ismerjenek meg minket, építsük együtt gyermekeink jövőjét!


Tasi Judit

igazgató