Felnőttek szakmai képzése - esti

Vállalkozási mérlegképes könyvelő

0411 50 02

 

A vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítéssel rendelkező szakember:

 • önállóan és teljes körűen végzi egy vállalkozás számvitellel összefüggő feladatait

 • összeállítja egy vállalkozás számviteli politikáját és a kapcsolódó szabályzatokat

 • kialakítja az analitikus nyilvántartásokat és folyamatosan vezeti azokat,

 • rendszeresen egyezteti és ellenőrzi egyezőségüket a főkönyvi könyveléshez

 • kontíroz, könyvel és adóbevallásokat készít

 • összeállítja egy vállalkozás beszámolóját

 • elvégzi a gazdálkodó szervezet adófizetési kötelezettségeihez kapcsolódó elektronikus ügyintézési feladatokat.

 • értelmezi, kezeli és feldolgozza a vállalkozásoknál keletkezett pénzügyi és számviteli bizonylatokat, iratanyagokat, szerződéseket.

 

Vállalkozási mérlegképes könyvelő végzettséggel lehetsz könyvelő, alapíthatsz könyvelő irodát, de akár vállalkozásnál is tölthetsz be vezető könyvelő pozíciót is.

Képzés megkezdésének feltétele:

 • érettségi vizsga

 • szakmai előképzettség nem szükséges

 • pénzügyi-számviteli ügyintéző-, adótanácsadó-, jogász végzettséggel és közgazdasági felsőoktatásban letett záróvizsgával rendelkezők több modul alól felmentést kapnak

Felmentések:

Vállmérleg (1).jpg
Végzettség/ modul
Pénzügyi és számviteli alapszak, számvitel mesterképzési szak
Felsőoktatás gazdaság-tudományok képzési terület
Adó-tanácsadó
Pénzügyi- számviteli ügyintéző
Állam- és jog-tudományi doktori fokozat
Nincs szakirányú végzettség
Pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése és ellenőrzése
Felmentve
Pénzügyi számvitel
Felmentve
Adózási feladatok ellátása
Felmentve
Felmentve
Számvitel és adózás digitális környezetben
Felmentve
Könyvviteli ismeretek
Felmentve
Felmentve
Felmentve
Felmentve
Vállalkozások pénzügyei
Felmentve
Felmentve
Felmentve
Felmentve
Gazdasági és jogi alapismeretek
Felmentve
Felmentve
Felmentve
Felmentve
Felmentve

2020. július 1-jétől szakmai képzésben szerezhető szakképesítés –amennyiben a szakmai képzést szakképző intézmény szervezi – az első képesítő vizsga befejezéséig a képzés INGYENES.

Tehát amennyiben még nincsen szakképesítésed (2020. július 1. óta), akkor a vállalkozási mérlegképes könyvelő képzés NÁLUNK ingyenes!

Itt találhatod a szakképesítések széles körét: https://szakkepesites.ikk.hu/

 

A képzés tervezett ütemezése:

A vállalkozási mérlegképes könyvelő képzés 7 modulból áll.

A modulok tartalma a programkövetelményben található, amelyet itt tudsz elérni.

 

Gazdasági és jogi alapismeretek: 54 óra

Vállalkozások pénzügyei: 72 óra

Könyvviteli ismeretek: 72 óra

Számvitel és adózás digitális környezetben: 63 óra

 

Összesen: 261 óra (2021. szeptember 1 – 2022. június 30-ig)

 

A fent említett 4 modul (Gazdasági és jogi alapismeretek, Vállalkozások pénzügyei alól, Könyvviteli ismeretek, Számvitel és adózás digitális környezetben) felmentés adható annak a képzésben résztvevő személynek, aki pénzügyi számviteli végzettséggel rendelkezik.

 

Adózási feladatok ellátása: 90 óra

Pénzügyi számvitel: 333 óra

Pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése és ellenőrzése: 72 óra

Összesen: 495 óra (2021. szeptember 1 – 2022. június 30-ig) 

Szünetekben nincs tanítás:

Őszi szünet: 2021. október 23 – 2021. november 1-ig

Téli szünet: 2021. december 22 – 2022. január 2-ig

Tavaszi szünet: 2022. április 14 – 2022. április 19-ig

Vizsgára bocsátás feltétele:

 • A képzésben résztvevő hiányzása modulonként nem haladhatja meg a minimális óraszám (konzultáció/kontakt óra) 30%-át

 • Képesítő vizsgára az jelentkezhet, aki a modulok szakmai követelményeit minimum 60%-os szinten teljesítette

 

Amennyiben a képzésben résztvevő személy sikeresen teljesítette a modulzárókat, akkor képesítő vizsgára bocsájtható.

Képesítő vizsga részei:

Írásbeli vizsga:

Az írásbeli vizsga az ágazatért felelős miniszter által kiadott központi feladatlap alapján teszt, esszé és számítási feladatokat tartalmaz.

Az írásbeli vizsga A) és B) részből áll.

A) Pénzügyi számvitel: 180 perc

B) Pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése és ellenőrzése: 180 perc

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó az írásbeli vizsga mindkét vizsgarészében (A) Pénzügyi számvitel és B) Pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése és ellenőrzése) külön-külön a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

Projektfeladat: (szóbeli)
 

A projektfeladat csak akkor kezdhető meg, ha a vizsgázó az írásbeli vizsgakövetelményeit vizsgarészenként külön-külön eredményesen teljesítette.

Pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése és ellenőrzése modulból központilag összeállított tételsor. (40 perc, ebből 20 perc felkészülési idő)

 

DE AMI A LEGFONTOSABB, A KÖZGÉ A LEHETŐSÉGEK ISKOLÁJA!

Jelentkezés menete:

 1. Jelentkezési lap letöltése, kinyomtatása és kitöltése (Jelentkezési lap)

 2. A kitöltött jelentkezési lapot juttassa el iskolánk titkárságára (hétköznapokon 8:00-12:00-ig)