A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgák megkezdésének feltétele 50 óra KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT teljesítése.

 

Közösségi szolgálat:

Szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.

 

 • A tanuló lakhelye környezetében vagy az oktatási intézmény környezetében szervezhető meg a 9–11,12. évfolyamos tanulók számára; lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva. (Elvégzésének végső határideje a középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszak kezdete.)

 

 • 1 óra = 60 perc szolgálati idő (a helyszínre történő utazási idő nem számít)

 

Tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezhető.

 

 

A dokumentálás kötelező elemei

 1. Iskola és külső szervezet együttműködési megállapodást kötnek.

 2. A tanuló és a Szülő egyetértő nyilatkozatot tölt ki a Közösségi szolgálattal kapcsolatban.

 3. A munkavégzésről a fogadó intézmény kitölti, és lepecsételi a honlapunkon elérhető

SZOLGÁLATI IGAZOLÁST!

 

Néhány fontos információ a közösségi szolgálatról:

 • A fogadó intézménytől kapott eredeti igazolást a közösségi szolgálatért felelős pedagógusnak (Gálfi Zsolt tanár úr) le kell adni, mely alapján a teljesített órák év végén bekerülnek az elektronikus naplóba, és a bizonyítványba.

 • Az a közösségi szolgálat, melyről a fogadó intézmény nem állított ki szolgálati igazolást, NEM ÉRVÉNYES!!!

 • Amennyiben a fogadó intézmény igazolását elveszítetted, úgy a szolgálat semmisnek minősül!

 • Az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről (50 óra) igazolást állít ki. Ezen igazolás az érettségire bocsátás feltétele!

 • Osztálynaplóban, törzslapon és bizonyítványban dokumentáljuk a teljesítést.

 • Olyan intézményben lehet megkezdeni az önkéntes szolgálatot, mellyel az iskola együttműködési megállapodást kötött, és tisztázottak a munkavégzés feltételei… A lehetséges intézmények listáját a honlapunkon megtalálod!

 • Az egyéni javaslatok esetén a tervezett fogadó partner nevét, pontos címét, a kapcsolattartó/mentor elérhetőségét e-mailben kell elküldeni az iskolai koordinátornak.  

 

Bármi kérdésed volna, bátran keress fel!       galfizsolt@kozgekkfhaza.com

Kérdéseid vannak?

 

Fordulj bizalommal Gálfi Zsolt Tanár Úrhoz!

charity_edited.png
kozossegi_szolgalat.jpg