A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgák megkezdésének feltétele

50 óra KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT teljesítése.

 

 

 

 

Közösségi szolgálat

Szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.

 

  • A tanuló lakhelye környezetében vagy az oktatási intézmény környezetében szervezhető meg a 9–11,12. évfolyamos tanulók számára; lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva. (Elvégzésének végső határideje a középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszak kezdete.)

 

  • 1 óra = 60 perc szolgálati idő (a helyszínre történő utazási idő nem számít)

Tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezhető.

 

 

A dokumentálás kötelező elemei

1.      Iskola és külső szervezet együttműködési megállapodást kötnek.

2.      A tanuló és a Szülő egyetértő nyilatkozatot tölt ki a Közösségi szolgálattal kapcsolatban.

3.      A munkavégzésről a fogadó intézmény kitölti, és lepecsételi a honlapunkon elérhető SZOLGÁLATI IGAZOLÁST!

 

A fogadó intézménytől kapott eredeti igazolást a közösségi szolgálatért felelős pedagógusnak le kell adni, mely alapján a teljesített órák év végén bekerülnek az elektronikus naplóba, és a bizonyítványba.

Az a közösségi szolgálat, melyről a fogadó intézmény nem állított ki szolgálati igazolást, NEM ÉRVÉNYES!!!

Amennyiben a fogadó intézmény igazolását elveszítetted, úgy a szolgálat semmisnek minősül!

Az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről (50 óra) igazolást állít ki. Ezen igazolás az érettségire bocsátás feltétele!

Osztálynaplóban, törzslapon és bizonyítványban dokumentáljuk a teljesítést.

·         Olyan intézményben lehet megkezdeni az önkéntes szolgálatot, mellyel az iskola együttműködési megállapodást kötött, és tisztázottak a munkavégzés feltételei…

A lehetséges intézmények listáját a honlapunkon megtalálod!

·         Az egyéni javaslatok esetén a tervezett fogadó partner nevét, pontos címét, a kapcsolattartó/mentor elérhetőségét e-mailben kell elküldeni az iskolai koordinátornak.  

 

Bármi kérdésed volna, bátran keress fel!       galfizsolt61@gmail.com 

Kérdéseid vannak?

Fordulj bizalommal Gálfi Zsolt Tanár Úrhoz!