Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. - érettségivel nem rendelkezőknek

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. - érettségivel rendelkezőknek

Mindkét képzés esetében előfeltétel a szakmai végzettség!

Az elsajátítandó nyelvi kompetenciák:

Üzeneteket és bejelentéseket fogalmaz meg, és ezeket közvetíteni is képes a célnyelvet nem beszélők számára

Világos, előre elkészített előadást tart, érveket hoz fel valami mellett vagy ellen, megválaszolja a feltett kérdéseket úgy, hogy ez sem magának, sem a hallgatóságnak nem okoz erőfeszítést

Némi erőfeszítéssel lépést tart a csoportos eszmecserével, anyanyelvi beszélőkkel is

Írásban és szóban egyaránt súlyos hibák elkövetése nélkül, könnyen érthetően kommunikál

Egyenletes tempóban beszél, a nyelvtant viszonylag magas fokon uralja, értelemzavaró hibáit észreveszi és kijavítja

Saját szakterületén és a legtöbb általános témában jó szókinccsel rendelkezik

Zajos környezetben is követi mindazt, amit köznyelven mondanak neki Megérti a napjaink problémáival foglalkozó beszámolókat, híreket  

Viszonylag magas fokú önállósággal olvas, a különböző szövegeknek és céloknak megfelelően változtatja olvasási stílusát és sebességét, és szelektíven használja a megfelelő referenciaforrásokat 

Az elsjátítandó informatikai kompetenciák:

Aktuális feladatának megfelelően választja ki a megfelelő eszközt

Akár több IKT eszközt (számítógépet, tabletet, mobiltelefont, perifériákat stb.) is párhuzamosan használ feladatai megoldásához

Ismeri a számítógép alapegységeit, típusait

Helyi hálózatban is dolgozik felhasználóként

Vezeték nélküli hálózatot alakít ki az útválasztó egyszerű, de a biztonságot előtérbe helyező beállításával

A legelterjedtebb operációs rendszerek sajátosságainak ismeretében azok piktogramjait, ikonjait, jelzéseit értelmezi, alkalmazásait használja Általa használt eszközökre alkalmazásokat telepít, azok beállításáról, rendszeres frissítéséről, biztonságos használatáról gondoskodik 

 Adatokat be- és kitömörít, strukturáltan tárol

Az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

Felméri és pozicionálja a kijelölt terméket

Meghatározza a forgalmazni kívánt termék vevői célcsoportjait és azok tulajdonságait

Felméri és kiértékeli a konkurencia termékeit és/vagy helyettesítő termékek piacát

Döntést hoz a termékek értékesítési csatornáiról, PR tevékenység tervet készít és hajt végre

Arculati elemeket hoz létre, brandet épít Értékeli a piaci teljesítményeket szükség esetén korrigál

Fejlesztéseket készít elő, termékváltást menedzsel

Szervezeti rendszert épít Megfogalmazza az egyes pozíciók szakmai és emberi követelményrendszerét

Kiválasztja az emberileg és szakmailag is optimális munkatársait

Képez, azaz a kor színvonalán biztosítja a munkakörhöz szükséges legfejlettebb tudást

Motiválja a munkatársait, célokat tűz ki, személyes és szakmai intenzív figyelmet biztosít

Értékel, azaz heti havi és éves értékelési rendszereket működtet szakmai és közösségi szempontból  

Szükség esetén elbocsát, amit mind jogi, mind emberi szempontból a lehető legkörültekintőbben tesz

Közösséget épít, tehátkihasználja, hogy az ember teljesítménye és a munkához való viszonya, munkahelyi közérzete összetartó csoportokban a legerősebb 

 Figyelemmel kíséri a vállalati tevékenység