Borbély Adrienn

Borbély Adrienn vagyok, diplomámat a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karán szereztem meg mint testnevelő tanár. 2016. augusztus 15. óta dolgozom ebben az intézményben, célom a gyerekek testi – lelki fejlődése lett. 9 évig egy általános iskolában dolgoztam mint testnevelő és osztályfőnök. Tudom, hogy a gyerekeknek az általános iskola lezárása egyben egy új és kihívásokkal teli időszak kezdetét is jelenti. Szeretném elérni, hogy a gyermekek minél több sikerélményhez és tudáshoz jussanak egy biztonságot, nyugodt, derűs légkört adó intézményben.
A harmonikus személyiség fejlődéséhez az előzőek mellett szükség van egymás elfogadására, a toleranciára is, ezért a fejlesztési területek, nevelési célok intézményi szintű tudatos követése nélkülözhetetlen. Mindezeken túl fontos feladatomnak tartom, hogy tanítványaink sokoldalúan képzett, a világ dolgai iránt érdeklődő fiatalokká váljanak. A gyerekekkel közösen tervezem és alakítom az osztály életét, együtt biztosítjuk az osztály bekapcsolódását az iskola egészének nevelési rendszerébe. Azt gondolom, ezek a tettek, cselekedetek kihatással lesznek a gyermekek társadalmi elhelyezkedésére az életben.

„ A tanítók csak az ajtót nyitják ki, belépned neked kell.”

/kínai közmondás/

Ezt az ajtót szeretettel és várakozással telve nyitom ki, és remélem, hogy gyermekek belépnek rajta.

Gémesné Endre Erika

Gémesné Endre Erika vagyok, történelem-francia szakos középiskolai tanár. Két és fél évtizede vagyok a Közgé pedagógusa, melynek során öt osztályt segítettem osztályfőnökként az érettségihez vezető úton. E munka során mindig fontosnak tartottam, hogy segítsem a közösséggé válás folyamatát, olyan közösség kialakulását, amelyben minden tanuló képességeinek, adottságainak megfelelő helyet talál magának és annak értékes tagjává válik, ahol megmutathatja mindazt, amiben erős és sikeres. E célnak rendeltem mindig alá a kirándulásokat, közösségi programokat és az osztályfőnöki órák megszervezését is.

A középiskolás életszakaszban megélt és átélt élmények erejében, azok személyiségformáló szerepében nagyon hiszek, ezért törekedtem egész pályafutásom során arra, hogy a Közgé egy olyan hely legyen, amely sok programot, lehetőséget és hagyományt biztosít diákjai számára. E célért többször is segítettem az iskolai diákönkormányzat munkáját.

 Szaktanárként a tanulói aktivitásra, kreativitásra és motiváltságra épülő munkában és tanórákban hiszek, ezért építek a csoportmunkákra, projektekre és tanulói portfóliókra. Büszke vagyok arra, hogy minden évben vannak olyan diákjaim, akik emelt szintű érettségi vizsgát tesznek annak érdekében, hogy tanulmányaikat a felsőoktatásban folytathassák.

Szakmai tapasztalatom van a turizmus területén is, hiszen szabadidőmben hosszú ideig idegenvezetőként dolgoztam francia nyelvterületen. Úgy hiszem, hogy ez jelentősen segítheti azt, hogy leendő diákjaimat ne csak egy második idegen nyelv rejtelmeibe vezethessem be, hanem általa betekintést nyerjenek egy sokrétű és nagyon gazdag civilizáció és kultúra világába is.

 Remélem azt, hogy szakmai tapasztalataim, az új dolgok iránti elhivatottságom és lelkesedésem hasznára lesznek majd annak a közösségnek, akik nyelvi előkészítős osztályként és turizmus ágazatos tanulókként sok-sok újítást hozhatnak a Közgé jövőjébe.

Görög József

Görög József, magyar- angol szakos tanár vagyok.

 

„Aki nagyon jól tudja a nyelvet, az többhetes kinntartózkodás után is csak azt fogja szomorúan megállapítani, hogy még mindig nem perfekt. Nem is igen lesz. Egy idegen nyelv tanulásához ezer lépcső vezet. Felnőtt fejjel tízet, százat, sok százat megmászhatunk belőle: a csúcsához- az anyanyelvi szinthez- nem érünk fel. De micsoda örömet, milyen lelki és szellemi gazdagodást jelent az útnak minden szakasza!"

 

Rövid bemutatkozóm mottójaként Lomb Kató néhány sorát választottam, akinek hosszú életét nem is a nyelvtudás, hanem a nyelvtanulás világította be.

Jómagam 1992 óta dolgozom nyelvtanárként, tapasztalatot szerezve mind az általános, középiskolai és felnőttoktatás területén is.

Tanári munkám Szegeden kezdtem egy általános iskolában, néhány év elteltével a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Angol Nyelvi Tanszékének munkatársa lettem, és végzős főiskolásokkal módszertani gyakorlatokat végeztem.

2001-től dolgozom szülővárosomban, Kiskunfélegyházán. A 2017/18-as tanévet a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Kiskunfélegyházi Közgazdasági Szakgimnáziumban kezdtem.

 

A következő tanévtől osztályfőnökként fogok tevékenykedni, a KÖZGÉ tapasztalt, rutinos tanáraival karöltve igyekszem diákjaim mindennapjait átlátni.

Fontosnak tartom, hogy olyan viszonyt alakítsak ki a gyerekekkel, amelyben a tisztelet, a bizalom és az őszinteség alakítja mindennapjainkat.

 

Hiszek Darren Shan, ír alkotó néhány mondatában:

„A diák, míg tanul, nem méltányolja a tanárait. Csak később, amikor már többet tud a világról, érti meg, milyen sokkal tartozik azoknak, akik nevelték. A jó tanár nem vár dicséretet, sem szeretetet a fiataloktól. Kivárja, hogy idővel megkapja tőlük.”

Tóthné Kovács Klára

Tóthné Kovács Klára vagyok, magyar és angol szakos tanár. Pályámat 1998-ban a Közgében kezdtem, így közel húsz éve igyekszem szaktanárként és osztályfőnökként is közvetíteni a gyerekek felé az iskolánk által, illetve az általam is fontosnak tartott értékeket.

Tanóráimon nagy hangsúlyt fektetek a szövegértési, szövegalkotási készségek fejlesztésére; gondolkodásra, a gondolatok megfogalmazására, egymás véleményének megismerésére ösztönzöm a tanítványaimat.

Az idei tanév végén a harmadik osztályomtól fogok osztályfőnökként fájó szívvel búcsút venni. A közösen eltöltött négy év alatt mindig igyekszem egy összetartó, a kölcsönös tiszteleten, elfogadáson alapuló közösséget formálni a rám bízott gyerekekből.

Két kamasz gyermek édesanyjaként szerzett élményeim és tapasztalataim is segítenek abban, hogy megértéssel forduljak ennek a korosztálynak az örömei és bánatai felé.

Please reload