Valami megváltozott. Kezdjük elhinni, hogy van értelme a teremtő, újat alkotó, termelő munkának. Már nemcsak a tévében, rádióban, újságokban látjuk, halljuk, olvassuk azt, hogy egy-egy újabb cég nyitja kapuit és toborozza a jól képzett fiatalokat, hanem nap, mint nap tapasztaljuk ezt itt, Kiskunfélegyházán és a környékén is.

Nekünk, középkorúaknak különösen fontos ez, hiszen gyermekeink azok, akik most, vagy pár év múlva kilépnek a „nagybetűs életbe”, nem mindegy hogyan.

Olyan felnőttnek szeretnénk látni őket, aki biztos szaktudással, vonzó jövedelemmel, stabil munkahellyel rendelkezik, és ami talán a legfontosabb nekünk, aki boldog.

Mit tehetünk ezért? Szeretjük, óvjuk őket és tanítgatjuk mindarra, amit fontosnak látunk az életben. A családi életben és a munkában. Ezt várjuk az iskolától is: ne csak általános műveltséget adjon, hanem valódi szakmai tudást, gyakorlati ismereteket – képességet a megélhetésre.

Különösen érettségi után válik ez szükségessé. Nemcsak azoknak érdemes szakképesítést szerezniük, akik nem kerülnek be a felsőoktatásba – azoknak is szükséges a gyakorlatias, azonnal készpénzre váltható szakma, akik továbbtanulnak.

Hamarabb tudnak elhelyezkedni kizárólag egyetemen – főiskolán tanuló társaiknál, rendszeres jövedelemhez jutnak, a későbbi nyugdíjjogosultsághoz szolgálati időt szereznek, munkatapasztalatuk minden későbbi karrierlépésnél értékesebbé teszi őket a cégek számára.

Ma minden arról szól, hogy támogassuk az új, munkahely és értékteremtő beruházásokat. Legyünk sikeresek, vegyük saját kezünkbe boldogulásunkat. Vállalkozóvá vagy éppen saját érdekeit hatékonyan képviselő, képzett szakemberré azonban kevesen vállnak korszerű üzleti, szakmai ismeretek nélkül. Ezért a gazdaság bármely területén dolgozóknak hasznos a logisztikai, pénzügyi, üzleti informatikai szakképesítések megszerzése – nemcsak elhelyezkedési esélyüket növeli, megalapozza későbbi üzleti sikerüket is.

A könyvekből megszerezhető tudás sokszor kevés a sikerhez – hány meg hány fiatal diplomás ébred rá erre! – a gyakorlat teszi a mestert. Ezért fontos, hogy az induló szakgimnáziumi képzésekben tanulóknak, érettségi előtt is és az érettségizettek szakképzésein is, részt kell venniük az összefüggő nyári szakmai gyakorlaton.

Jelenleg is majdnem kétszáz közgés teljesíti gyakorlatát. Ne csodálkozzunk hát, ha mosolygós, kedves, felkészült fiatalokkal találkozunk cégünknél, kedvenc üzletünkben vagy valamelyik hivatalban. Nemcsak tanulmányaik teljesítéséért, értünk is serénykednek.

Foglaljuk hát össze a nyári szakmai gyakorlattal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat:

A tanulószerződéssel nem rendelkező tanulók együttműködési megállapodással vesznek részt a nyári gyakorlaton, mely a szakképző iskola és a gyakorlati képzésben részt vevő szervezet között jön létre.

A szervezet lehet gazdálkodó szervezet, költségvetési szerv vagy alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy és a fenntartásukban működő intézmény is. Az együttműködési megállapodás a képzőhely szerinti területi kamara ellenjegyzésével válik érvényessé. A 2–4 hetes gyakorlati képzés teljesítése nélkül a tanuló nem léphet a következő évfolyamra. A szakképző iskola ellenőrzi a gyakorlati képzés személyi és tárgyi feltételeinek meglétét. A gyakorlati képzést folytató szervezet a tanuló részére köteles pénzbeli juttatást fizetni, ez minimum 21.645 Ft/hó, minden megkezdett hétre vonatkozóan 5.411 Ft, amely adó- és járulékmentes. A diákok évfolyamtól függően 2-3-4 hetet töltenek a nyári szünetben gyakorlati ismeretek szerzésével.

Vajon szívesen látják majd a tanulókat a cégek, hisz fizetniük kell a munkájukért? Természetesen. Az állami szerveknél nem is lehet ez kérdéses, hiszen az oktatás is állami feladat. De mi a helyzet a cégekkel? A gazdálkodó szervezetek az állam felé szakképzési hozzájárulásra kötelezettek, ez egyfajta adó. Ugyanakkor az együttműködési megállapodással történő gyakorlati képzés után a befizetési kötelezettségük terhére a tanulók után normatívát számolhatnak el, ami jóval nagyobb a kifizetendő minimumnál.

Így mindenki érdekelt a közös sikerben, a szakmai gyakorlat jó a tanulónak, a gyakorlatnak helyet adó cégnek és a szakképző iskolának egyaránt. A legfontosabb azért mégiscsak az, jó a tanulónak, mert különféle élethelyzetekben tudja kipróbálni és fejleszteni szakmai tudását. A rutinokat, fortélyokat valódi munka során, igazi, jó szakemberektől lesheti el.

Érdemes tehát szétnézni az iskolák kínálatában, milyen képzésekre jelentkezhetnek a frissen és régebben érettségizettek. Menjünk el, kérdezzünk utána! A Közgazdasági Szakközépiskola július 27- 29. között várja a jelentkezőket induló képzéseire. Ne felejtsük el, az új szabályok szerint az első két szakképesítés megszerzése ingyenes. Éljünk a kínálkozó lehetőséggel!

Bánki Horváth Mihály

gyakorlati oktatásvezetőHagyományosan június első vasárnapján köszöntik a köznevelésben és a felsőoktatásban dolgozókat. A Közgazdasági Szakközépiskolában az idei évforduló különös jelentőséggel bír, hisz korszakváltás is egyben. Az intézmény vezetője, Kocsisné Móczár Julianna, nyugdíjba vonulván úgy döntött, energiáját, tudását és szeretetét, amit eddig iskolája és ezernyi tanítványa között osztott szét, az elkövetkezendőekben családjának szenteli.

Búcsúzni sosem jó. Különösen úgy nem, hogy egy pedagógus nemzedék nőtt fel és vált középkorú, meglett tanárrá Julika keze alatt. Így hát úgy döntöttek – meglepetésműsorral kedveskednek szeretett igazgatójuknak és barátjuknak.


Elevenítsük fel mi is röviden ezt a példamutató pályafutást! A közgés diáklány a Pénzügyi és Számviteli Főiskola elvégzése után, frissdiplomásként tért vissza iskolájába 1976 őszén, ahol munkás, tanulással és feladatokkal teli évtizedek következtek. Az egyetemi másoddiploma megszerzése mellett egyre fontosabb feladatokat kapott az intézmény legendás hírű igazgatóitól, Szántó Andornétól és Huszka Jenőtől.

Szaktárgyai, a könyvvitel és a statisztika oktatása mellett Julika előbb gyakorlati oktatásvezetői, majd igazgatóhelyettesi megbízást kapott s lett máig meghatározó mintaképe ezen feladatok ellátóinak. A rendszerváltás nagy kihívásai nem kerülték el a Közgazdasági Szakközépiskolát sem: a közgazdaságtan alapvetései változatlanok maradtak, de az iskola környezete nem. Új, a piacra, a személyes tehetségre és a gyakorlatban is alkalmazható tudásra alapozó világ épült a régi romjain. Nemcsak a puha diktatúrát váltotta fel a polgári demokrácia, Kiskunfélegyháza gazdasági élete is gyökeres változásokon ment keresztül.

Kocsisné Móczár Julianna bátrat lépett, frissen megszerzett mérlegképes könyvelői és adótanácsadói végzettségét kamatoztatva egy évtizedre elhagyta szeretett iskoláját, hogy a piacgazdaságban is bizonyíthasson, eredményesen. A kiváló tanárból és vezetőből sikeres cégtulajdonos, a félegyházi vállalkozói társadalom elismert tagja lett – igazolva mindazoknak az ismereteknek az időtállóságát és hitelességét, amelyeket az előző tizenöt évben diákjainak átadott.

Iskolájába 2002-ben igazgatóként tért vissza. Pályája következő szakasza telve volt kihívásokkal. Az oktatást sújtotta a tanulólétszám folyamatos csökkenése, 2007-ben a képviselőtestület összevonta a szakképző iskolákat és a Közgének az integrált szakképzés részeként kellett megtalálnia szerepét és megőriznie identitását. 2013-ban a fenntartói szerepet az önkormányzattól számos új, innovatív megoldást, de nehézséget is magával hozva a KLIK vette át. Megnyugvást, de változást is hozott egy újabb váltás, a Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium 2015 nyarán a Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásába került, tagintézményei a szakképzési centrum keretei között nyerték vissza önállóságukat.

Ilyen körülmények között egy igazgatónak egyszerre kell a régi értékek őrének és az új megoldások bátor harcosának lennie. Julika ennek az elvárásnak mindvégig megfelelt, következetesen hitet tett a közgés értékrend mellett. Óvta, védte az iskola dolgozóit és diákjait az újabb- és újabb veszélyektől, miközben folyamatosan élére állt az intézményi innovációknak. Elnyert HEFOP és TÁMOP projektek sora újította meg az elmúlt évtizedben a Közgé eszközparkját és tanítási gyakorlatát, tette lehetővé, hogy közössége ne csak túlélje az új évezred megpróbáltatásait – hanem az itteni közgazdasági szakképzés is folyamatosan fejlődve, javulva szolgálhassa a város és tágabb környéke lakosságának, gazdasági és önkormányzati szférájának képzési igényeit.

Mi mást kívánhatna egy pedagógus, mint eredményes életutat, szakmai és személyes sikereket, közössége szeretetét. Kocsisné Móczár Juliannának mindez megadatott. Szép volt Julika!


Kedves Kolléganőmmel – Csenkiné Bihal Máriával - gondoltunk egy nagyot: Mi lenne, ha 9. osztályban a Levelezés elmélet tantárgyat közösen tanítanánk – felváltva, együttműködve? Ő adná az évek alatt jól bevált tematikát és tananyagtartalmakat, én pedig egy kis ízelítőt az integrált tanulás módszertanából, amit a tanfolyamaimon tanítok: vagyis a rendszerezés és rögzítés érdekében minél több képességünket vonnánk be a tanulásba, elsősorban elmetérképek készítésével.

Sokféle módon, oldalról közelítünk meg egy-egy témát, igyekezvén életközelivé, emészthetővé tenni az amúgy ezen korosztályhoz - tapasztalatai híján - nem túl közel álló tananyagot. Előkerültek hát a színes ceruzák, filctollak, A/3-as lapok, s az egyes témakörök felvezetésekor látványos, színes, rajzos vázlatokat készítünk a diákokkal, hogy rendszerben, egészben lássák azt a tananyagot. Mindezt a következő órákon részletesen, példákkal együtt megbeszéljük, majd egy szakdolgozati formába rendezzük, amin aztán formázgatunk kicsit, címsorokat, bekezdéseket, oldalbeállításokat, tartalomjegyzéket készítünk, frissítünk. Így szinte észrevétlenül sajátíthatnak el fontos szövegszerkesztési ismereteket – egyúttal készülünk az érettségire, szem előtt tartjuk az élet elvárásait.

Számomra kiváló tanulási lehetőség és nagy segítség újrakezdőként – 15 éve nem tanítottam iskolában ezeket a tartalmakat, s azóta bizony nagyon sok minden megváltozott – tapasztalt, rendkívül alapos és körültekintő Kolléganőm mentorálásával, vigyázó, segítő keze alatt s vele együtt dolgozva tanítani. Így könnyebben látom át azt a több ezer oldalnyi tananyagot, amivel ellátott, hogy ne szenvedjek hiányt, s örömmel látom jómagam, milyen nyitottan és lelkesen áll hozzá Ő is, nemcsak a tanulók, azokhoz a módszerekhez, amiket én mutatok újdonságként.

Mindketten bízunk abban, hogy munkánk hosszabb távon meghozza gyümölcsét, s megtanulják diákjaink rugalmasan, értelmezve, lényegretörően mégis alaposan feldolgozni a számunkra még idegen tananyagokat.

ginop.JPG

Telefon 76/462-274              kozge.kkfhaza@gmail.com           6100 Kiskunfélegyháza, Oskola utca 1-3.           OM azonosító: 203042