logo2.png

 

KISKUNHALASI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Kiskunfélegyházi Közgazdasági Technikum
6100 Kiskunfélegyháza
Oskola u. 1-3.


www.kozge-kkfhaza.com
Iskolai EMAIL: kozge.kkfhaza@gmail.com

Telefon:76/462 - 274
    Fax:76/461 - 911

OM-azonosító:203042

 

Igazgató:

Tasi Judit 

Igazgató-helyettesek: 

Gajdicsné Lovász Judit

Dr. Fekete Boglárka

Dr. Bánki Horváth Mihály

Fenntartó:

Kiskunhalasi Szakképzési Centrum 

6400 Kiskunhalas, Kazinczy utca 5.

Főigazgató: Papp Gyula

Alapítás dátuma: 2015. 07. 01.

Alapító okirat száma: NGM/24439/21/2015.

Alapítója: Nemzetgazdasági Minisztérium

1051 Budapest, József Nádor tér 2-4.

Számlázási cím

Kiskunhalasi Szakképzési Centrum 013105

6400 Kiskunhalas, Kazinczy utca 5.

Adószám: 15832025-2-03

Iskolatörténeti visszatekintő
 

„Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot,
Ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát,
Ha terved egy életre szól, embert nevelj.”

                                                               (közmondás)

I.

 

Az 1950-es évek második felében Kiskunfélegyháza szinte minden oktatatási intézménye az átszervezés sorsára jutott, így a leánygimnázium is. A Városi Tanács Végrehajtó Bizottságának javaslatára 1961. május 16-i keltezéssel érkezett meg az engedély a Művelődésügyi Minisztériumból, hogy az Állami Általános Leánygimnáziumot közgazdasági jellegű szakközépiskolává alakítsák át.
Az új intézmény technikumként – Szemlér Sándor igazgató úr irányításával - kezdte meg munkáját két osztállyal, 38-38 tanulóval. Azonos tanterv szerint folyt az oktatás, heti két órában gépírást is tanultak, a gyorsírást rendkívüli tárgyként választhatták. A szakmai tantárgyakat ipari és mezőgazdasági üzemekben dolgozó óraadók tanították, akiknek nem volt ugyan pedagógiai képesítésük, de  a gyakorlattal való eleven kapcsolatuk a diákok hasznára vált. A tanterv részét képezte a heti egy nap szakmai gyakorlat, amelynek keretében elméleti és gyakorlati oktatást kaptak, részt vettek a termelőszövetkezetek által mezőgazdasági termények termesztésében, ápolásában, betakarításában.

Az 1962/63-as tanévben – a kifutó leánygimnáziumi osztályok helyét – két szakközépiskolai osztály foglalta el. Az „A”-sok termelőszövetkezeti gyakorlaton, a „B”-sek ipari gyakorlaton vettek részt. Érettségi bizonyítványuk munkakör betöltésére jogosította fel  végzetteket,  könyvelői, vállalati tervezői és vállalati statisztikusi képesítést kaptak.

Az 1966/67-es esztendőben az „A” osztályokban ágazatváltást történt, ennek oka, hogy az intézménybe olvasztották a Gép- és Gyorsíró Iskolát, így elindulhatott az ügyviteli képzés. Ezek az osztályok középfokú jegyzőkönyvvezető, gyors- és gépíró végzettséget szereztek.

Az iskola – politikai elvárásokat teljesítve – 1969. október 25-én Varga Jenő marxista közgazdász nevét vette fel.


II.

1971 őszén lezárult az intézmény történetének első szakasza: Szemlér igazgató úr nyugalomba vonult. Az új iskolaigazgató az a Szántó Andorné lett, aki első osztályfőnöke volt az 1961-ben induló I/B osztálynak. Itt volt az intézmény megszületésekor, ismerte belső működési mechanizmusát, tapasztalatait 1986-ig kamatoztatta az intézmény élén. Csendes, nyugodt időszak volt ez a 15 év, a szocialista nagyüzemek számlálatlanul befogadták az iskolában végzett növendékeket. Az érdeklődés is igen nagy volt az iskola iránt, az osztálylétszám gyakran meghaladta a 40 főt.

III.

A bővítés igénye lassan megérlelődött, de a kivitelezés az iskola történetének harmadik korszakára esik. Huszka Jenő igazgató úr, aki 1986. május 1-jén került az igazgatói székbe – látva a demográfiai csúcs közeledtét, 1987/88-ban új ágazat bevezetésére kapott engedélyt: 32 tanulóval elindult a gép-gyorsíró idegen nyelvű osztály. Ők már heti négy órában angol és német nyelvet tanultak, sőt idegen nyelvű gépírást is. 1989-től fokozatosan kiszorult az orosz nyelv, sőt az elavult politikai gazdaságtan helyett is új tantárgy lépett, mikro- és makroökonómia.
A belső struktúra átalakítását követte az épület megújulása is: korszerűsítették a fűtést és a világítást, illetve új, nagyobb, igényesebb környezetbe került az iskola könyvtára.

A tartalmi megújulás további folytatása létkérdéssé vált a rendszerváltást követően, az iskola képzési irányának követnie kellett a munkaerő-piaci változásokat. Ezért indult útjára a pénzügyi ágazatú képzés, ezért lett intézményünk 12 osztályossá, ezért lettünk részese a világbanki programnak. A szó szoros értelmében az életben maradásunkért harcoltunk Igazgató Úr vezetésével. Az egyházi ingatlanok visszaadása miatt megcsonkult az épület, ideiglenesen ugyan, de mégis csak osztályokat kellett elhelyezni a polgári védelem épületében és a Petőfi-ház emlékszobájában is. A kollégium számára pedig a Bajcsy-Zsilinszky utcai épületet kellett átalakítani, középiskolás lányok számára otthonná tenni.
A változások a következő években is folytatódtak: új teret kellett teremteni a szakmai gyakorlatoknak, ez lett a kollégiumban kialakított taniroda (az országban 16.-ként), megújult a tornaterem, a megszűnt szolgálati lakás helyét újabb tanterem vette át, a Mezőgazdasági Szakközépiskola új épületének átadása után birtokba vehettük a földszintet, géptermeink száma 5-re nőtt, majd a belső átalakulást követően a külső homlokzatot is renoválták a műemléki követelményeket szem előtt tartva.

Időközben a középiskolai oktatás szerkezete is átalakult; 1997-től a 9-12. évfolyamon szakmacsoportos oktatás folyt, közismereti és szakmai alapozó, illetve előkészítő tantárgyakat tanultak a gyerekek, a szakképzés pedig áthelyeződött az érettségi utáni esztendő(k)re. A szakképzés kiszélesítését jelentette, hogy a Dunaújvárosi Főiskolával közösen felsőfokú szakképesítés megszerzésére is lehetőséget teremtett az iskola vezetése. Egy kívül-belül megújult, modernizálódott, a társadalmi és gazdasági folyamatok követésére alkalmassá vált intézmény, a partnerei iránt nyitott, igényeiket kielégítő iskola született Huszka Jenő irányítása alatt.

IV.

2002-ben kezdődött az intézmény történetének negyedik szakasza, Kocsisné Móczár Julianna, a hajdani közgés diák, az egykori tanár és igazgatóhelyettes kapott megbízást az iskola vezetésére. Neki is maradt bőven tennivaló, ugyanis az elkövetkező években már a demográfiai hullámvölgy kényszerítette ki a változtatásokat. Bővült a szakképzési kínálat, sőt a munkaerő-piaci igényeknek megfelelően mobilizálható, a Budapesti Gazdasági Főiskola lett a partnerünk a felsőfokú szakképzésben, az európai uniós pályázatok pedig anyagi erőforrást teremtettek ahhoz, hogy az egyre szűkülő fenntartói támogatás ne akadályozza a mindennapi munkát, a fejlődést.

V.

2007. augusztus 1-jétől iskolánk a Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium tagintézményeként működik, a szervezeti önállóság megszűnésétől számíthatjuk az ötödik korszakot. Az lett a legfontosabb feladatunk, hogy integrálódjunk ebbe az óriási szervezetbe, közben tartsuk meg évtizedes hagyományainkat, őrizzük a szakmai munka színvonalát, alkalmazkodjunk a változó követelményekhez, követni tudjuk az új pedagógiai irányzatokat úgy, hogy figyelmünk középpontjában mindvégig a ránk bízott gyerekek álljanak.

 

 

VI. 2015. július 1-jétől iskolánk a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum tagintézményeként működik tovább.